Etikettarkiv: vad är juridik

Rättsfaktum

Rättsfaktum

Rättsfaktum – Rättsfaktum är försatsen i en rättsregel som uttrycker de sakförhållanden som utgör förutsättningen för att en rättsregels rättsföljder skall tillämpas. Rättsfaktum består av ett faktum eller flera fakta och konsekvensen av detta faktum eller dessa fakta leder till en rättsföljd.

Exempelvis: Om någon slår en annan person är det ett faktum som passar in i brottsbalkens 3 kapitel 5 § ”Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader”. Rättsföljden enligt samma regel är att förövaren döms till ”fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.”

Läs mer