A-aktie

A-aktie

A-aktie – En aktie motsvarar en andel i ett aktiebolag. Aktier kan dock ha olika röstvärde. Exempelvis kan en a-aktie ha ett högre röstvärde än en b-aktie. Skillnaden i röstvärde mellan en a-aktie och en b-aktie kan vara så stort som 1 till 1000.

LÄS MER →