Arvsordningen

Arvsordningen

Arvsordningen – Ärvdabalken reglerar hur kvarlåtenskapen efter en avliden person skall fördelas. Lagen delar in arvtagarna i tre klasser.

LÄS MER →
Kvarlåtenskap

Kvarlåtenskap

Kvarlåtenskap – Kvarlåtenskap är den egendom som en avliden lämnar efter sig. Läs mer om arvsrätt på Arv och Testamente. Ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument!

LÄS MER →
Bröstarvingar

Bröstarvingar

Bröstarvingar – Bröstarvingar är arvlåtarens arvingar i rakt nedstigande led, dvs dennes barn och barnbarn. Läs mer om bröstarvingar, arv och testamente på Arv och Testamente!

LÄS MER →
Arv

Arv

Arv – Fördelning av en avliden persons kvarlåtenskap enligt den sk. legala arvsordningen.

LÄS MER →