Prevention

Prevention

Prevention – Prevention är ett samlingsbegrepp för åtgärder som syftar till att förebygga brott eller annan skadebringande handling.

LÄS MER →