Presumtion

Presumtion

Presumtion – Presumtion är ett antagande att visst faktum bevisar ett annat faktum så länge inte detta kan motbevisas. Exempelvis anses ett barn som föds i ett äktenskap vara inomäktenskapligt tills motsatsen bevisas.

LÄS MER →