Preskription

Preskription

Preskription – Preskription är upphörande av rätt till fordran eller talan efter en viss tidsrymd (preskriptionstid).

LÄS MER →