Prejudikat

Prejudikat

Prejudikat –  Prejudikat är ett begrepp som innebär att tidigare dom, beslut eller utslag i domstol eller av myndigheter fungerar som regel eller vägledning i senare inträffade mål eller ärenden med likartade omständigheter.

LÄS MER →