Borgen

Borgen

Borgen – Borgen är ett åtagande av en person att ansvara för att annan fullgör en förpliktelse, vanligen i samband med penninglån.

LÄS MER →