Rättsgrund

Rättsgrund

Rättsgrund – Rättsgrund är en rättsregels grund. Ibland synonymt med rättsfaktum.

LÄS MER →
Legatarie

Legatarie

Legatarie – En legatarie är en testamentstagare som får en bestämd sak. Läs mer om legatarie och testamente på Arv och Testamente.

LÄS MER →
Rättsfall

Rättsfall

Rättsfall – Rättsfall är en rättstvist avgjord i domstol. Ett rättsfall kan ha prejudicerande verkan.

LÄS MER →
Rättegångsombud

Rättegångsombud

Rättegångsombud – Rättegångsombud är ett juridiskt ombud som har fullmakt att föra annans talan i rättegång.

LÄS MER →
Rättegångskostnad

Rättegångskostnad

Rättegångskostnad – Rättegångskostnad är de kostnader som en rättegång medför i form av bland annat arvode till ombud och ersättning till vittnen.

LÄS MER →
Rättegångshinder

Rättegångshinder

Rättegångshinder – Ett rättegångshinder innebär att ett visst mål inte får tas upp till sakprövning. Ett exempel på rättegångshinder är att domstolen inte är rätt forum.

LÄS MER →
Rättegångsförseelse

Rättegångsförseelse

Rättegångsförseelse – Brott i samband med rättegång. Ett exempel på rättegångsförseelse är om en part under en förhandling uttalar sig otillbörligt eller kränkande om den andra parten.

LÄS MER →
Rättegångsfullmakt

Rättegångsfullmakt

Rättegångsfullmakt – En rättegångsfullmakt är en fullmakt för ombud att föra annans talan i domstol.

LÄS MER →
Rättegångsfel

Rättegångsfel

Rättegångsfel – Ett rättegångsfel är ett formellt fel av domstol under rättegång.

LÄS MER →
Rättegångsbiträde

Rättegångsbiträde

Rättegångsbiträde – Rättegångsbiträde är en person som utan att vara ombud biträder part vid rättegång.

LÄS MER →