Tomträtt

Tomträtt

Tomträtt – Tomträtt är en nyttjanderätt som på många sätt påminner om ägande av en fastighet. Nyttjanderätten är på obestämd tid får pantsättas, överlåtas samt belastas med annan nyttjanderätt och servitut m.m.

LÄS MER →
Nyttjanderätt

Nyttjanderätt

Nyttjanderätt – Nyttjanderätt  är en rätt att bruka egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är arrende, hyra och lån av lös egendom.  

LÄS MER →