Allemansrätten regler

Begränsningar – Allemansrätten regler

Allemansrätten regler – Det finns dock vissa begränsningar i allemansrätten som är viktiga att känna till. Allemansrätten kan i viss mån inskränkas och även utvidgas, genom så kallade föreskrifter som gäller för alla, även för markägare. Föreskrifterna kan se olika ut från område till område, beroende på vad som krävs …

LÄS MER →
Naturreservat

Naturreservat

Naturreservat – Naturreservat är den vanligaste skyddsformen och det finns över 2 700 naturreservat runt om i landet där det oftast finns regler som inskränker allemansrätten på något sätt.

LÄS MER →