Sambors egendom

Sambors egendom

Sambors egendom – Under samboförhållandet råder var och en över sin egendom och svarar för sina skulder. Vad gäller den gemensamma bostaden och därtill hörande bohag, samboegendomen, så finns särskilda regler för att skydda respektive part.

LÄS MER →
Lös sak

Lös sak

Lös sak – En lös sak är en sak som är lös egendom.

LÄS MER →
Lösöre

Lösöre

Lösöre – Till lösöre räknas lös egendom som inte utgörs av pengar, värdepapper eller olika former av rättigheter. Exempel på lösöre är varor, möbler och husgeråd.

LÄS MER →