Avtalslagen

Avtalslagen (1915:218) reglerar hur man ingår ett avtal och vad som händer om någon av parterna bryter mot avtalet. Avtalslagen kompletteras av köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Avtalet är ett oumbärligt redskap för samhällsekonomin. Tänk så mycket svårare allt skulle vara om vi inte kunde ingå avtal med varandra.

LÄS MER →
Handelsbalken

Handelsbalken

Handelsbalken – Handelsbalken är den del av lagboken som innehåller de viktigaste lagarna inom förmögenhetsrätten. Exempelvis: avtalslagen, köplagen och skuldebrevslagen.

LÄS MER →
God tro

God tro

God tro – En person som företagit en rättshandling utan att han kände till eller borde ha känt till att någon felaktighet förelåg anses ha varit i god tro.

LÄS MER →