Konsumentköplagen

Konsumentköplagen

I konsumentköplagen (1990:932) står vilka rättigheter du har som konsument när du köper en vara i en affär. I konsumentköplagen finner du bland annat vilka regler som gäller om du inte är nöjd med varan och vad du då har rätt att kräva av säljaren.

LÄS MER →
KO

KO

KO –   KO eller konsumentombudsmannen har som uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentombudsmannen är chef för konsumentverket som i sin tur är en statlig myndighet som arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag, som reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, hushållsekonomi, varors och tjänsters säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan. Läs mer om konsumentombudsmannen och konsumentverket här: http://www.konsumentverket.se/

LÄS MER →
ARN

ARN

ARN – ARN är en förkortning för Allmänna reklamationsnämnden.

LÄS MER →
Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden – Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till uppgift pröva konsumenttvister. Läs mer om Allmänna reklamationsnämnden här: ARN´s hemsida

LÄS MER →