Konsumentköplagen

Konsumentköplagen

I konsumentköplagen (1990:932) står vilka rättigheter du har som konsument när du köper en vara i en affär. I konsumentköplagen finner du bland annat vilka regler som gäller om du inte är nöjd med varan och vad du då har rätt att kräva av säljaren.

LÄS MER →

Avtalslagen

Avtalslagen (1915:218) reglerar hur man ingår ett avtal och vad som händer om någon av parterna bryter mot avtalet. Avtalslagen kompletteras av köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Avtalet är ett oumbärligt redskap för samhällsekonomin. Tänk så mycket svårare allt skulle vara om vi inte kunde ingå avtal med varandra.

LÄS MER →
Reklamation

Reklamation

Reklamation – Reklamation är ett meddelande varigenom den ena avtalsparten påpekar dröjsmål, fel eller brist i exempelvis en vara eller tjänst och förbehåller sig rätt att göra anspråk på grund av detta.

LÄS MER →
ARN

ARN

ARN – ARN är en förkortning för Allmänna reklamationsnämnden.

LÄS MER →
Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden – Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till uppgift pröva konsumenttvister. Läs mer om Allmänna reklamationsnämnden här: ARN´s hemsida

LÄS MER →