Redovisningsmedel

Redovisningsmedel

Redovisningsmedel – Redovisningsmedel är pengar som innehas för annans räkning och som skall hållas avskilda från den redovisningsskyldiges egna pengar. Detta för att säkerställa ägarens rätt att få ut dem om den redovisningsskyldige skulle bli insolvent eller gå i konkurs.

LÄS MER →
Prioriterad fordran

Prioriterad fordran

Prioriterad fordran – En prioriterad fordran har förmånsrätt vid konkurs. Detta innebär att en borgenär med en prioriterad fordran får betalt innan de borgenärer som endast har oprioriterade fordringar.

LÄS MER →
Obestånd

Obestånd

Obestånd – Obestånd är detsamma som insolvens. En gäldenär som inte kan betala sina skulder är insolvent om denna oförmåga inte är tillfällig. Insolvens utgör grund för konkurs.

LÄS MER →
Massaborgenär

Massaborgenär

Massaborgenär – En massaborgenär är en borgenär som har fordran mot själva konkursboet.

LÄS MER →
Konkurs

Konkurs

Konkurs – Konkurs innebär att de tillgångar som en skuldsatt person eller ett företag har, tas om hand och används för att betala de skulder som personen eller företaget har. Konkurs kan gälla både privatpersoner (personlig konkurs) och företag. Vid personlig konkurs blir du inte skuldfri efteråt. De skulder som återstår efter konkursen …

LÄS MER →