Klander av testamente

Klander av testamente

Klander av testamente – Det är endast arvingar som kan väcka klander mot ett testamente, inte testamentstagare.

LÄS MER →
Klander

Klander

Klander – Klander är ett yrkande om ändring eller upphävande av exempelvis domstols avgörande, testamente eller olika former av rättigheter.

LÄS MER →