A drittura

A drittura

A drittura – A drittura innebär att varor transporteras direkt av leverantören utan mellanhänder, speditörer eller omlastningar.

LÄS MER →
A dato

A dato

A dato – A dato betyder från angiven dag.

LÄS MER →
Abolition

Abolition

Abolition – Abolition betyder att regeringen kan besluta att ytterligare utredning inte skall äga rum eller att åtal inte får väckas gällande viss brottslig gärning. Synnerliga skäl skall föreligga för denna åtgärd.

LÄS MER →
Abandon

Abandon

Abandon – Abandon är en sjörättslig term som innebär att fartygsägaren lämnar över fartyg med last till någon annan mot att denne avstår från krav mot fartygsägaren.

LÄS MER →