Rättegångsfullmakt

Rättegångsfullmakt

Rättegångsfullmakt – En rättegångsfullmakt är en fullmakt för ombud att föra annans talan i domstol.

LÄS MER →
Rättegångsfel

Rättegångsfel

Rättegångsfel – Ett rättegångsfel är ett formellt fel av domstol under rättegång.

LÄS MER →
Rättegångsbiträde

Rättegångsbiträde

Rättegångsbiträde – Rättegångsbiträde är en person som utan att vara ombud biträder part vid rättegång.

LÄS MER →
Rättegång

Rättegång

Rättegång – Rättegång är det förfarande då ett mål framläggs muntligen inför en domstol och avgörs av denna.

LÄS MER →
Rån

Rån

Rån – Rån är ett tillgreppsbrott som består i att någon stjäl med hjälp av våld mot en person eller med hot som innebär fara eller för den hotade verkar som trängande fara eller när han har begått stöld och anträffats på bar gärning och använder våld till motvärn mot den som vill ta återta det stulna. …

LÄS MER →
Mellanman

Mellanman

Mellanman – En mellanman är en person som anlitas vid avtalsslut och står mellan avtalsparterna.

LÄS MER →
Revers

Revers

Revers – En revers är en ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att betala ett visst penningbelopp.

LÄS MER →
Retroaktiv

Retroaktiv

Retroaktiv – Tillbakaverkande. Retroaktiv lagstiftning strider mot legalitetsprincipen.

LÄS MER →
Retorsion

Retorsion

Retorsion – Retorsion är en påtryckning på en stat med åtgärder eller hot om åtgärder som är folkrättsligt tillåtna.

LÄS MER →
Retentionsrätt

Retentionsrätt

Retentionsrätt – Retentionsrätt är en rättighet att hålla kvar någons egendom som säkerhet för en obetald fordran.

LÄS MER →