A drittura

A drittura

A drittura – A drittura innebär att varor transporteras direkt av leverantören utan mellanhänder, speditörer eller omlastningar.

LÄS MER →
A dato

A dato

A dato – A dato betyder från angiven dag.

LÄS MER →
Abolition

Abolition

Abolition – Abolition betyder att regeringen kan besluta att ytterligare utredning inte skall äga rum eller att åtal inte får väckas gällande viss brottslig gärning. Synnerliga skäl skall föreligga för denna åtgärd.

LÄS MER →
Indirekt skada

Indirekt skada, ekonomisk

Indirekt skada, ekonomisk – Indirekt skada är en skada som medför förlorad handelsvinst eller onödiga kostnader för kunden på grund av driftsavbrott.

LÄS MER →
Abandon

Abandon

Abandon – Abandon är en sjörättslig term som innebär att fartygsägaren lämnar över fartyg med last till någon annan mot att denne avstår från krav mot fartygsägaren.

LÄS MER →
Täckningsköp

Täckningsköp

Täckningsköp – Täckningsköp är en köprättslig term som innebär att köparen, efter att ha hävt avtalet p.g.a. fel i vara eller dröjsmål med leverans, köper en likvärdig vara av en annan säljare.

LÄS MER →