Rättssubjekt

Rättssubjekt – Ett rättssubjekt är en juridisk person med rättslig handlingsförmåga.

LÄS MER →
Rättsstat

Rättsstat

Rättsstat – En rättsstat är en stat där rättssäkerhet råder. I en rättsstat är alla samhällsorgan skyldiga att följa gällande lagar och förordningar. Robert von Mohl var den som myntade uttrycket ”rättsstat”. Motsatsen till rättsstat är polisstat, där den enskildes rättigheter inte är skyddade mot makthavarens godtycke.

LÄS MER →
Rättsobjekt

Rättsobjekt

Rättsobjekt – Ett rättsobjekt är föremålet för en rättighet.

LÄS MER →

Rättsligt fel

Rättsligt fel – Ett rättsligt fel föreligger om köparens rätt till fastigheten är begränsad eller att hans möjlighet att använda fastigheten är inskränkt och köparen inte haft anledning att räkna med detta vid köpet.

LÄS MER →
Rättshandling

Rättshandling

Rättshandling – En rättshandling är en förklaring eller handling som medför rättsliga konsekvenser. Exempelvis utgör testamente en rättshandling vari en person manifesterar till vem dennes egendom ska tillfalla vid dennes död.

LÄS MER →

Rättslig handlingsförmåga

Rättslig  handlingsförmåga – Med rättslig handlingsförmåga menas en persons förmåga att själv kunna företa rättshandlingar som exempelvis att ingå avtal, sätta sig i skuld osv.

LÄS MER →
Rättshabilitet

Rättshabilitet

Rättshabilitet – Rättshabilitet är detsamma som rättslig handlingsförmåga.

LÄS MER →
Rättsgrund

Rättsgrund

Rättsgrund – Rättsgrund är en rättsregels grund. Ibland synonymt med rättsfaktum.

LÄS MER →
Legatarie

Legatarie

Legatarie – En legatarie är en testamentstagare som får en bestämd sak. Läs mer om legatarie och testamente på Arv och Testamente.

LÄS MER →
Rättegångsombud

Rättegångsombud

Rättegångsombud – Rättegångsombud är ett juridiskt ombud som har fullmakt att föra annans talan i rättegång.

LÄS MER →