Illegitim

Illegitim

Illegitim – Illegitim är detsamma som olaglig eller oäkta.

LÄS MER →
Illegal

Illegal

Illegal – Illegal är detsamma som olaglig.

LÄS MER →
Ideell skada

Ideell skada

Ideell skada – En ideel skada är en skada som inte kan uppskattas i pengar. Exempelvis kränkning, sveda och värk.

LÄS MER →
Häktning

Häktning

Häktning – Häktning är ett beslut av domstol att person, som på sannolika skäl misstänks för allvarligt brott, skall berövas friheten i avvaktan på att åtal väcks och dom meddelas.

LÄS MER →
Gäldenärsbrott

Gäldenärsbrott

Gäldenärsbrott – Benämning på den typ av brott som en gäldenär gör sig skyldig till när han sviker sina skyldigheter gentemot fordringsägarna. Gäldenärsbrott kan förekomma i samband med konkurser.

LÄS MER →
Gripande

Gripande

Gripande – Ett gripande är detsamma som frihetsberövande av någon som misstänks för brott.

LÄS MER →
Godtrosförvärv

Godtrosförvärv

Godtrosförvärv – När en köpare varit i god tro vid ett förvärv, dvs inte haft anledning att inse att den som sålt egendomen inte varit rätt ägare förelåg tidigare ett sk godtrosförvärv. Sedan 2003 är detta dock ändrat och numera kan man som köpare inte hävda att man handlat i god tro …

LÄS MER →
Sämjedelning

Sämjedelning

Sämjedelning – Sämjedelning är detsamma som privat fastighetsbildning, dvs privat delning av jord utan iakttagande av de lagstadgade formkraven för fastighetsbildning. Sämjedelning är ej tillåten enligt JB 1:1, 2 st. Läs mer om fastighetsrätt här!

LÄS MER →