Hyresrätt

Hyresrätt

Hyresrätt – Reglerna om hyra finns i hyreslagen (JB 12 Kap). Hyreslagen är tvingande till hyresgästens förmån. Detta innebär att parterna inte kan träffa avtal som ger hyresgästen en sämre ställning än vad som följer av hyreslagen.

LÄS MER →
Rättsliga fel

Rättsliga fel

Rättsliga fel – Ett rättsligt fel föreligger om köparens rätt till fastigheten är begränsad eller att hans möjlighet att använda fastigheten är inskränkt och köparen inte haft anledning att räkna med detta vid köpet.

LÄS MER →
Abonnemang

Abonnemang

Abonnemang – Ett abonnemang är ett avtal om återkommande köp av vara eller tjänst för viss tid eller tills vidare. Exempel på abonnemang är avtal att leverera el, mobilabonnemang samt abonnemang på kabel-tv.

LÄS MER →
ABK 09

ABK 09

ABK 09 – ABK 09 är de allmänna bestämmelserna för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, utgivet av BKK (Byggandets Kontraktskommitté).

LÄS MER →
Aberratio ictus

Aberratio ictus

Aberratio Ictus – Aberratio ictus är ett latinskt uttryck som skildrar det förhållandet då skada drabbat något eller någon som inte gärningsmannen avsett.

LÄS MER →
Abolition

Abolition

Abolition – Abolition betyder att regeringen kan besluta att ytterligare utredning inte skall äga rum eller att åtal inte får väckas gällande viss brottslig gärning. Synnerliga skäl skall föreligga för denna åtgärd.

LÄS MER →