Godtrosförvärv

Godtrosförvärv

Godtrosförvärv – När en köpare varit i god tro vid ett förvärv, dvs inte haft anledning att inse att den som sålt egendomen inte varit rätt ägare förelåg tidigare ett sk godtrosförvärv. Sedan 2003 är detta dock ändrat och numera kan man som köpare inte hävda att man handlat i god tro …

LÄS MER →