Makarnas egendom

Makarnas egendom

I äktenskapsbalken står det att gifta makar ska ”bidra till det som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses”. Med personliga behov menas de mest primära behoven, såsom mat, kläder och husrum. Således innebär det att båda är skyldiga till hushållets försörjning.

LÄS MER →
Nettogiftorättsgods

Nettogiftorättsgods

Nettogiftorättsgods – Vid bodelning skall en avräkning göras för de skulder som hör till giftorättsgodset. Även skulder som hör till enskild egendom och överstiger värdet av den enskilda egendomen räknas av. Det som är kvar efter skuldavräkningen är nettogiftorättsgods.  

LÄS MER →