Barn

Inledning- Barn

Föräldrabalken reglerar barnets rättigheter. Ett barn har rätt till god omvårdnad och trygghet. Barnet bör få leva under stabila förhållanden och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller kränkande behandling.

LÄS MER →
Delad vårdnad

Delad vårdnad

Delad vårdnad – Delad vårdnad  är en äldre benämning på gemensam vårdnad och innebär att båda föräldrarna har vårdnaden om samma barn. Benämningen delad vårdnad används oftast när föräldrarna bor på olika håll och barnen bor växelvis hos dem. Läs mer om delad vårdnad och familjerätt!

LÄS MER →