Garantier och utfästelser - Garanti och utfästelse

Garantier och utfästelser

Garantier och utfästelser – Gränsdragningen mellan garantier och utfästelser vid fastighetsköp är egentligen inte intressant eftersom de leder till samma rättsföljder.

LÄS MER →
Reklamation

Reklamation

Reklamation – Reklamation är ett meddelande varigenom den ena avtalsparten påpekar dröjsmål, fel eller brist i exempelvis en vara eller tjänst och förbehåller sig rätt att göra anspråk på grund av detta.

LÄS MER →