Dödsbo

Dödsbo

Ett dödsbo är kvarlåtenskapen, dvs tillgångar och skulder, efter en avliden person. Ett dödsbo räknas som en juridisk person.

LÄS MER →
Fullmakt

Fullmakt

Fullmakt – En fullmakt är ett bemyndigande att handla å en annan persons vägnar. Läs mer om avtalsrätt här!

LÄS MER →
Dödsbo

Dödsbo

Dödsbo – Kvarlåtenskap efter en avliden person som inte fördelats genom arv kallas dödsbo. Fram till arvskiftet förvaltas kvarlåtenskapen av de efterlevande som har arvsrätt till den avlidnes egendom. Dödsboet räknas som en juridisk person.

LÄS MER →