Vårdnad och förmyndare

Vårdnad och förmyndare

Ett barn ska stå under en eller två vuxna personers vårdnad. Om barnets föräldrar är gifta med varandra när barnets föds får de gemensam vårdnad om barnet.

LÄS MER →
Förvaltare

Förvaltare

Förvaltare – Förvaltare förordnas för de personer som på grund av sjukdom eller psykisk störning inte är i stånd att sköta sina angelägenheter. Den som får en förvaltare förordad för sig mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga.

LÄS MER →