Prioriterad fordran

Prioriterad fordran

Prioriterad fordran – En prioriterad fordran har förmånsrätt vid konkurs. Detta innebär att en borgenär med en prioriterad fordran får betalt innan de borgenärer som endast har oprioriterade fordringar.

LÄS MER →
Gäldenär

Gäldenär

Gäldenär – En gäldenär (låntagare) är den som har en skuld.

LÄS MER →
Fordran

Fordran

Fordran – En fordran är ett krav. En rätt att erhålla en viss prestation oftast i form av pengar.

LÄS MER →