Tredimensionell fastighetsbildning

Tredimensionell fastighetsbildning

Tredimensionell fastighetsbildning – Från och med 1 januari 2004 är tredimensionell fastighetsbildning möjlig inom svensk fastighetsrätt. Tredimensionell fastighetsbildning innebär att fastigheter kan avgränsas i höjd- och djupled så att olika våningsplan i samma byggnad kan ha olika ägare.

LÄS MER →
Sämjedelning

Sämjedelning

Sämjedelning – Sämjedelning är detsamma som privat fastighetsbildning, dvs privat delning av jord utan iakttagande av de lagstadgade formkraven för fastighetsbildning. Sämjedelning är ej tillåten enligt JB 1:1, 2 st. Läs mer om fastighetsrätt här!

LÄS MER →