Makarnas egendom

Makarnas egendom

I äktenskapsbalken står det att gifta makar ska ”bidra till det som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses”. Med personliga behov menas de mest primära behoven, såsom mat, kläder och husrum. Således innebär det att båda är skyldiga till hushållets försörjning.

LÄS MER →
Äktenskap

Äktenskap

Äktenskap Hindersprövning för vigsel Hindersprövningen är till för att undersöka så att inga hinder för äktenskapet finns. Hindersprövningen har tagit över lysningens juridiska betydelse. I svensk lag finns följande äktenskapshinder: Ålder – Om du är under 18 år får du inte gifta dig utan tillstånd. Släktskap – Om ni är …

LÄS MER →
Efterlevande makes arvsrätt

Efterlevande makes arvsrätt

Efterlevande makes arvsrätt – När den ena maken avlider så upplöses äktenskapet och en bodelning skall göras. Om vi bortser från äktenskapsförord, testamente och skulder så innebär det grovt förenklat att de tillgångar som återstår efter bodelningen, det sk nettogiftorättsgodset delas i två delar. Den efterlevande maken får sin del …

LÄS MER →
Legat

Legat

Legat – Legat är en bestämd sak eller bestämt belopp som erhålls i enlighet med testamente. Läs mer om legat och testamente här på Juridik På Internet!

LÄS MER →
Kvarlåtenskap

Kvarlåtenskap

Kvarlåtenskap – Kvarlåtenskap är den egendom som en avliden lämnar efter sig. Läs mer om arvsrätt på Arv och Testamente. Ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument!

LÄS MER →
Enskild egendom

Enskild egendom

Enskild egendom – Enskild egendom är sådan egendom som den andre maken aldrig kan göra anspråk på vid en skilsmässa. Enskild egendom kan förordnas som sådan genom äktenskapsförord, testamente eller gåva. Läs mer om enskild egendom i vår sektion för familjerätt!

LÄS MER →
Arv

Arv

Arv – Fördelning av en avliden persons kvarlåtenskap enligt den sk. legala arvsordningen.

LÄS MER →
Nettogiftorättsgods

Nettogiftorättsgods

Nettogiftorättsgods – Vid bodelning skall en avräkning göras för de skulder som hör till giftorättsgodset. Även skulder som hör till enskild egendom och överstiger värdet av den enskilda egendomen räknas av. Det som är kvar efter skuldavräkningen är nettogiftorättsgods.  

LÄS MER →