Abstrakt fel

Abstrakt fel

Abstrakt fel – ett abstrakt fel  föreligger om fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Med detta menas att fastigheten avviker från vad som i allmänhet kan förväntas vara normal standard för en fastighet av motsvarande ålder och utförande. De abstrakta felen delas in i två …

LÄS MER →
Faktiskt fel

Faktiskt fel

Faktiskt fel – Ett faktiskt fel  föreligger om det finns brister eller felaktigheter vad gäller fasighetens areal eller fysiska beskaffenhet i övrigt. Exempel på faktiska fel är angrepp av ohyra och röta, felaktigheter eller brister i byggnader. Läs mer om faktiskt fel i vår sektion om fastighetsrätt!

LÄS MER →
Dolt fel

Dolt fel

Dolt fel – Ett dolt fel är ett fel som säljaren inte kände till och som köparen inte kunnat upptäcka ens vid en noggrann undersökning.  

LÄS MER →