Faktiskt fel

Faktiskt fel

Faktiskt fel – Ett faktiskt fel  föreligger om det finns brister eller felaktigheter vad gäller fasighetens areal eller fysiska beskaffenhet i övrigt. Exempel på faktiska fel är angrepp av ohyra och röta, felaktigheter eller brister i byggnader. Läs mer om faktiskt fel i vår sektion om fastighetsrätt!

LÄS MER →
Dolt fel

Dolt fel

Dolt fel – Ett dolt fel är ett fel som säljaren inte kände till och som köparen inte kunnat upptäcka ens vid en noggrann undersökning.  

LÄS MER →