Dödsbo

Dödsbo

Ett dödsbo är kvarlåtenskapen, dvs tillgångar och skulder, efter en avliden person. Ett dödsbo räknas som en juridisk person.

LÄS MER →
Arvskifte

Arvskifte

Arvskifte – Arvskifte är en beteckning för den fördelning av den avlidnes kvarlåtenskap mellan arvingar och universella testamentstagare.  

LÄS MER →