Dödsbo

Dödsbo

Ett dödsbo är kvarlåtenskapen, dvs tillgångar och skulder, efter en avliden person. Ett dödsbo räknas som en juridisk person.

LÄS MER →
Bouppteckning

Bouppteckning

Bouppteckning – Inom tre månader efter att en person har avlidit så måste en bouppteckning göras och lämnas in till skattemyndigheterna. Ordet bouppteckning innebär både själva handlingen och den förteckning över de tillgångar/skulder som finns i dödsboet.

LÄS MER →
Dödsbo

Dödsbo

Dödsbo – Kvarlåtenskap efter en avliden person som inte fördelats genom arv kallas dödsbo. Fram till arvskiftet förvaltas kvarlåtenskapen av de efterlevande som har arvsrätt till den avlidnes egendom. Dödsboet räknas som en juridisk person.

LÄS MER →
Bouppteckning

Bouppteckning

Bouppteckning – En bouppteckning är en förteckning av ett dödsbos tillgångar och skulder. Läs mer om arvsrätt här!

LÄS MER →
Boutredning

Boutredning

Boutredning – Boutredning är de åtgärder som måste vidtas i samband med en persons bortgång. En boutredning avslutas först då dödsboet avvecklats genom arvskifte. Läs mer om arv och testamente här: Arv & Testamente.

LÄS MER →