Borgenär

Borgenär

Borgenär – En borgenär är den som är långivare, dvs den som lånar ut pengarna eller på annat sätt har en fordran.

LÄS MER →
Borgensman

Borgensman

Borgensman – En borgensman är den som går i borgen och ansvarar för att ett betalningsåtagande fullgörs.

LÄS MER →