Massaborgenär

Massaborgenär

Massaborgenär – En massaborgenär är en borgenär som har fordran mot själva konkursboet.

LÄS MER →
Gäldenär

Gäldenär

Gäldenär – En gäldenär (låntagare) är den som har en skuld.

LÄS MER →
Borgenär

Borgenär

Borgenär – En borgenär är den som är långivare, dvs den som lånar ut pengarna eller på annat sätt har en fordran.

LÄS MER →