Proprieborgen

Proprieborgen

Proprieborgen – Proprieborgen är ett borgensåtagande som innebär att fordringsägaren omedelbart kan kräva vem han vill av borgensmännen eller låntagaren så snart någon betalning uteblivit.

LÄS MER →
Borgensman

Borgensman

Borgensman – En borgensman är den som går i borgen och ansvarar för att ett betalningsåtagande fullgörs.

LÄS MER →
Borgen

Borgen

Borgen – Borgen är ett åtagande av en person att ansvara för att annan fullgör en förpliktelse, vanligen i samband med penninglån.

LÄS MER →