Bodelning

Bodelning

Bodelning blir aktuellt i tre olika situationer: Bodelning under äktenskapet av ekonomiska skäl utan att makarna skiljer sig. Bodelning när en av makarna avlider. Bodelning vid äktenskapsskillnad.

LÄS MER →
Bodelning under äktenskap

Bodelning under äktenskap

Bodelning under äktenskap En bodelning under äktenskap är en frivillig ekonomisk uppgörelse som kräver att makarna är överens om formerna för bodelningen. Rent praktiskt så innebär en bodelning under bestående äktenskap att makarna genomför en förmögenhetsöverföring sinsemellan. Makarna kan göra en bodelning under äktenskapet om de vill: bringa klarhet i ägandeförhållandena sinsemellan …

LÄS MER →
Bodelning

Bodelning

Bodelning – När ett samboförhållande upphör så måste man ansöka om att en bodelning skall ske inom ett år efter separationen

LÄS MER →
Viktigt att tänka på för sambor

Viktigt att tänka på för sambor

Här kommer några tips för er som är sambor eller som skall bli sambor:

LÄS MER →
Bodelningsavtal

Bodelningsavtal

Bodelningsavtal – Ett bodelningsavtal är ett skriftligt avtal mellan äkta makar eller sambor i samband med bodelning vid skilsmässa, bodelning under bestående äktenskap eller vid bodelning när sambor separerar. Bodelningsavtal för äkta makar Bodelning mellan äkta makar görs såväl under bestående äktenskap som i samband med skilsmässa. Bodelning under bestående äktenskap är helt …

LÄS MER →
Boutredning

Boutredning

Boutredning – Boutredning är de åtgärder som måste vidtas i samband med en persons bortgång. En boutredning avslutas först då dödsboet avvecklats genom arvskifte. Läs mer om arv och testamente här: Arv & Testamente.

LÄS MER →
Bodelning

Bodelning

Bodelning – Bodelning är den uppdelning av egendom som sker exempelvis vid äktenskapsskillnad, under äktenskap eller i samband med den ene makens bortgång. Läs mer om bodelning här!

LÄS MER →
Nettogiftorättsgods

Nettogiftorättsgods

Nettogiftorättsgods – Vid bodelning skall en avräkning göras för de skulder som hör till giftorättsgodset. Även skulder som hör till enskild egendom och överstiger värdet av den enskilda egendomen räknas av. Det som är kvar efter skuldavräkningen är nettogiftorättsgods.  

LÄS MER →