Bodelning

Bodelning

Bodelning blir aktuellt i tre olika situationer: Bodelning under äktenskapet av ekonomiska skäl utan att makarna skiljer sig. Bodelning när en av makarna avlider. Bodelning vid äktenskapsskillnad.

LÄS MER →
Bodelning

Bodelning

Bodelning – Bodelning är den uppdelning av egendom som sker exempelvis vid äktenskapsskillnad, under äktenskap eller i samband med den ene makens bortgång. Läs mer om bodelning här!

LÄS MER →