Bouppteckning

Bouppteckning

Bouppteckning – Inom tre månader efter att en person har avlidit så måste en bouppteckning göras och lämnas in till skattemyndigheterna. Ordet bouppteckning innebär både själva handlingen och den förteckning över de tillgångar/skulder som finns i dödsboet.

LÄS MER →
Bouppteckning

Bouppteckning

Bouppteckning – En bouppteckning är en förteckning av ett dödsbos tillgångar och skulder. Läs mer om arvsrätt här!

LÄS MER →
Arvskifte

Arvskifte

Arvskifte – Arvskifte är en beteckning för den fördelning av den avlidnes kvarlåtenskap mellan arvingar och universella testamentstagare.  

LÄS MER →
Arv

Arv

Arv – Fördelning av en avliden persons kvarlåtenskap enligt den sk. legala arvsordningen.

LÄS MER →