Arvskifte

Arvskifte

Arvskifte – Arvskifte är en beteckning för den fördelning av den avlidnes kvarlåtenskap mellan arvingar och universella testamentstagare.  

LÄS MER →