Anbud

Anbud

Anbud – Ett anbud är ett erbjudande om att sluta ett avtal på vissa villkor.

LÄS MER →
Accept

Accept

Accept – En accept är ett godkännande av anbud. Förklaras enklast med hjälp av ett exempel: Företag A har efter förfrågan från företag B lämnat ett anbud (offert) på 10 maskiner. Om företag B accepterar erbjudandet har de lämnat en accept, vilket innebär att parterna träffat ett bindande avtal. Läs mer här: Avtalsrätt

LÄS MER →