Allemansrätten regler

Begränsningar – Allemansrätten regler

Allemansrätten regler – Det finns dock vissa begränsningar i allemansrätten som är viktiga att känna till. Allemansrätten kan i viss mån inskränkas och även utvidgas, genom så kallade föreskrifter som gäller för alla, även för markägare. Föreskrifterna kan se olika ut från område till område, beroende på vad som krävs …

LÄS MER →
Allemansrätten

Allemansrätten

Allemansrätten – Allemansrätten är en grundlagsskyddad rättighet att fritt ströva runt i naturen på annans mark, plocka bär och svamp m.m.

LÄS MER →