Äktenskap

Äktenskap

Äktenskap Hindersprövning för vigsel Hindersprövningen är till för att undersöka så att inga hinder för äktenskapet finns. Hindersprövningen har tagit över lysningens juridiska betydelse. I svensk lag finns följande äktenskapshinder: Ålder – Om du är under 18 år får du inte gifta dig utan tillstånd. Släktskap – Om ni är …

LÄS MER →
Äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad – Ett äktenskap kan upplösas genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) på två olika sätt: Om makarna är överens om att upplösa äktenskapet kan de gemensamt skicka in en ansökan till tingsrätten. Om makarna är oense i frågan kan den som vill upplösa äktenskapet begära äktenskapsskillnad genom att sända en ansökan om …

LÄS MER →
Skiljsmässa

Skiljsmässa

Skiljsmässa Skiljsmässa – Skiljsmässa stavas skilsmässa och är en benämning på den process som avslutar ett äktenskap. Läs mer om skilsmässa här på Juridik På Internet! På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument ni behöver för er skilsmässa!

LÄS MER →