Abrogation

Abrogation

Abrogation – Abrogation innebär upphävande av författning, dvs lagar, förordningar samt andra officiella föreskrifter.

LÄS MER →