AB

AB

AB – AB är en förkortning av ordet aktiebolag. I Sverige regleras aktiebolag i aktiebolagslagen.

LÄS MER →