Underhållsbidrag till barn

Avdrag för underhållsbidrag till barn?

Du får normalt inte avdrag för underhållsbidrag till barn. Du kan aldrig få avdrag för periodiskt understöd till hushållsmedlemmar. Du får inte heller avdrag för utbetalningar till en person som är under 18 år eller till någon som inte avslutat sin utbildning, om inte understödet är ett skadestånd.

LÄS MER →
Uthyrning av bostad

Uthyrning av bostad

Skatteregler vid uthyrning av bostad.

LÄS MER →

Skattereduktion för gåvor till ideella organisationer

Från och med den 1 januari 2012 kan privatpersoner få skattereduktion för gåvor till ideella organisationer. Villkoret är att organisationerna hjälper behövande eller främjar vetenskaplig forskning och att de är godkända i förväg av Skatteverket.

LÄS MER →

Hushållsnära tjänster

Hushållsnära tjänster är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

LÄS MER →

Avdrag för dubbel bosättning

Avdrag för dubbel bosättning. Om du på grund av ditt arbete har flyttat till en ny bostadsort så kan du dra av dina ökade levnadskostnader om du har behållit bostaden på den gamla orten.För att få avdrag måste du ha övernattat på arbetsorten och avståndet mellan arbetsorten och den gamla …

LÄS MER →

Avdrag tjänsteresor

Avdrag tjänsteresor. Om du har haft ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresa när du övernattat utanför din vanliga verksamhetsort så kan du få avdrag för dessa kostnader.

LÄS MER →

Avdrag för resor

Avdrag för resor. Alla som ska lämna deklaration är skyldiga att genom anteckningar, räkenskaper eller på annat lämpligt sätt se till att deklarationen kan upprättas och kontrolleras.

LÄS MER →

Avdrag för kontor hemma

Avdrag för kontor hemma. En första förutsättning för att du ska kunna få avdrag för kontor hemma är att arbetsgivaren inte håller dig med arbetsrum. Det räcker inte med att du arbetar hemma för att du ska kunna få avdrag för arbetsrum.

LÄS MER →

Avdragsrätt pensionsförsäkring

Avdragsrätt pensionsförsäkring. Om du har pensionssparat i pensionsförsäkring eller på pensionssparkonto kan du göra avdrag för försäkringspremierna respektive inbetalningarna på kontot. Du måste själv äga försäkringen eller pensionssparkontot för att få göra avdrag. Om du har inkomst av tjänst får du göra avdraget som ett allmänt avdrag.

LÄS MER →