Grundavdrag 2011

Grundavdrag 2011 För inkomståret 2011 är grundavdraget vid beräkning av kommunal och statlig skatt lägst 12 600 kronor och högst 33 000 kronor. Vid låga inkomster är grundavdraget lägst 18 200 kronor.

LÄS MER →

Avsättning samt återföring till periodiseringsfond

När du beräknar ditt resultat av näringsverksamhet får du göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond. Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag får göra avdrag med högst 30 procent av inkomsten.

LÄS MER →